Mis on kaeve?

Bitcoin ’ide kaeveks nimetatakse tehingute vahendamise ja kinnitamise loogikat ehk töökinnitus (Proof of Work).

Tehinguploki moodustamine ( proof of work ) on kontrollitud, aga seni veel tehinguplokki lülitamata tehtud tehingute andmetega läbi viidud krüptograafilisel algoritmil põhineva arvutuse tulemus (räsi), mis peab vastama bitcoin’ i protokolliga etteantud reeglitele.

Vaata kindlasti videoselgitust.

Arvutused ja ühiskaeve

Arvutus peab kogu kaevandajate võrgustikul võtma aega u 10 minutit. Kui ilmneb, et kaeve võtab rohkem aega, vähendab protokoll automaatselt arvutuse keerukust. Vastupidisel juhul toimub arvutuse keerukuse suurendamine. Kuna tehing loetakse piisava usaldusväärsusega kinnitatuks, kui see asub 6 ploki sügavusel, siis tagab 10 minuti reegel usaldusväärse kinnituse u 1 tunni jooksul. Samuti näeb algoritm ette, millised tehingud on kõrgema prioriteediga ja mis tuleb tehinguplokkidesse kaasata eelisjärjekorras. Näiteks on kõrgema prioriteediga suuremate summadega tehtavad tehingud ja tehingud bitcoin ’idega, millega pole pikemat aega tehinguid tehtud. Väikesed, tehingutasuta tehingud võivad pikka aega tehinguplokkidesse lülitamist oodata.

Selle tegevuse eest omistab süsteem automaatselt auhinnaks kindla, eeldefineeritud summa bitcoin ’e. Kaevandajaks saab olla igaüks meist, kellel on piisavalt suur vastavast riistvarast koosnev masinapark. Vastav tarkvara on internetist tasuta kättesaadav. Kaevandamise keerukus aga kasvab ajas. Seepärast on täna üksiküritajal keeruline tasuvat kaevandamissüsteemi üles panna. Kui varemalt võis veel igaüks kodus oma läpaka panna kaevandama, siis täna on tasuva tulemuse saavutamiseks vaja toatäit servereid.

Ühiskaeve (mining pool) on kaevandamisel toimuv kaevandajate ühistegevus, mille eesmärgiks on arvutusressursside koondamise teel suurendada uute bitcoin ’ide teenimise võimalusi, mis omavahel jagatakse vastavalt kokkulepetele. Ühiskaevandamiseks on loodud ka pilvelahendusi, mis võimaldavad inimestel osta kaevandusettevõttelt arvutusressurssi, mis hakkab talle bitcoin ’e teenima.

MTÜ EESTI WEB3 KODA
Registry code: 80377823
info@estoniaweb3.com

© 2024 MTÜ EESTI WEB3 KODA